Ποιοι είναι οι nameservers οι οποίοι θα πρέπει να δηλωθούν στο domain μου;

Οι nameservers που πρέπει να δηλωθούν για τα πακέτα EU NVMe Cloud είναι:

     ns1.netspace.gr
     ns2.netspace.gr

Οι nameservers που πρέπει να δηλωθούν για τα πακέτα GR NVMe Cloud είναι:

     ns1.serverares.gr
     ns2.serverares.gr

Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

0 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο