Πακέτα για μεγάλες απαιτήσεις

 • NVMe Semi Dedicated Small

  €25,00 EUR Μηνιαία
  Παραγγελία  • Χώρος

   30GB Disk   Κίνηση Δεδομένων

   1 ΤΒ   e-mail

   Απεριόριστα   Βάση δεδομένων

   Απεριόριστες MySQL   Domain

   Απεριόριστα
 • NVMe Semi Dedicated Medium

  €35,00 EUR Μηνιαία
  Παραγγελία  • Χώρος

   50GB Disk   Κίνηση Δεδομένων

   2 ΤΒ   e-mail

   Απεριόριστα   Βάση δεδομένων

   Απεριόριστες MySQL   Domain

   Απεριόριστα
 • NVMe Semi Dedicated Large

  €60,00 EUR Μηνιαία
  Παραγγελία  • Χώρος

   100GB Disk   Κίνηση Δεδομένων

   5 ΤΒ   e-mail

   Απεριόριστα   Βάση δεδομένων

   Απεριόριστες MySQL   Domain

   Απεριόριστα